CASE STUDY:
Kamstrup udvikler og producerer intelligente måleløsninger til forsyningsselskaber,
ejendomsadministratorer og andre virksomheder, der har brug for pålidelige forbrugsdata.
Og Kamstrup er blandt verdens førende virksomheder inden for deres felt. Løsningerne til måling af energi- og vandforbrug spænder bredt fra målere og fjernaflæsningssystemer til
analyseværktøjer og serviceydelser.
 

 

SCENARIE:
GENNEMGRIBENDE HJEMMESIDEOPDATERING

 

World Translation har lavet oversættelser for Kamstrup i en årrække, og i 2019 stod Kamstrup overfor en gennemgribende opdatering af hele hjemmesidestrukturen samt alt indhold. Alt
indhold skulle oversættes på ny og derefter korrekturlæses. I den forbindelse blev World Translation som Kamstrups sprogpartner taget med på råd fra starten.

 
Blog_Kamstrup
 
 

BEHOV:
PROFESSIONELT SETUP MED AKTIV INDDRAGELSE

Kamstrups hjemmeside har en stor mængde indhold, som i løbet af 2019 skulle oversættes på ny til 10 sprog (bl.a. tysk, fransk, spansk, tjekkisk og kinesisk). Den engelske udgave af sitet var færdig og allerede i luften. En af de store udfordringer i projektet var diverse længdebegrænsninger (f.eks. i forhold til metabeskrivelser og sidetitler), som skulle overholdes på alle sprog.

 

Derudover havde Kamstrup et klart ønske om at blive inddraget meget aktivt i processen, f.eks. i forhold til at lade interne reviewere gennemgå oversættelserne inden endelig afslutning af
projektet.


 Blog_Kamstrup(1)
 
 

LØSNING:
MÅNEDLANGT PROJEKT MED TÆT, LØBENDE DIALOG

 

Det meget store oversættelsesprojekt med flere millioner ord i alt blev håndteret over adskillige måneder. Oversættelserne til de forskellige sprog blev ikke lavet på én gang, men blev hver især startet på tidspunkter, der passede ind i Kamstrups plan for lancering af hjemmesiden på de
pågældende sprog.

 

Et af de helt store og vigtige temaer i hele forløbet var, hvordan oversætterne bedste kunne overholde de faste længdebegrænsninger. Der er stor forskel på hvor meget et sprog “fylder” i forhold til ord og tegn, for at sige det samme. Derfor var det essentielt med en løbende dialog om spørgsmål som:

 

  • Må oversætterne bruge forkortelser?
  • Skal der stå præcis det samme på alle sprog?
  • Hvordan forholder vi os til, at de engelske udgangstekster ikke altid overholder
    længdebegrænsningerne?
  • Hvem beslutter, hvilke delelementer, der skal udelades, for at overholde
    længdebegrænsningerne?
  • Hvordan sikrer vi rent teknisk, at alle begrænsninger overholdes?
 Tjekliste-hjemmesideoversættelse-World-Translation
 

Kamstrup har desuden nogle dygtige medarbejdere, som taler nogle af de sprog, hjemmesiden skulle oversættes til. Det var et klart ønske fra Kamstrups side, at disse medarbejdere skulle
læse det oversatte indhold igennem og godkende det, inden projektet blev endeligt afsluttet. Denne form for reviewproces anvender Kamstrup i øvrigt også i forbindelse med andre typer af oversættelsesprojekter.

 

Reviewprocessen er et fantastisk setup for virksomheder, der har de interne ressourcer til og
ønske om at læse det oversatte indhold igennem og evt. komme med justeringer og
ændringsforslag, som matcher virksomhedens terminologi eller tone-of-voice.

 

I forbindelse med hjemmesideoversættelsen var dialogen ekstra tæt og detaljeret mellem Kamstrups reviewere og World Translations oversættere. I flere tilfælde afholdt vi
forventningsafstemningsmøder mellem oversætter og reviewer på et bestemt sprog, for at sikre, at projektet blev grebet helt rigtigt an fra starten af.

Også interessant for dig?

08-05-2024

5 huskeregler for tysk grammatik

Ved første øjekast kan den tyske grammatik virke omfattende og kompliceret, men tysk deler mange træk med de andre germanske sprog, hvor både dansk og engelsk e...

16-04-2024

5 huskeregler for engelsk grammatik

Engelsk er uden tvivl et af de største sprog i verden, og dets globalt anerkendte status gør det til et af de mest anvendte sprog i erhvervslivet, videnskaben o...

16-04-2024

5 huskeregler for dansk grammatik

Grammatiske og sproglige fejl er helt naturlige, og vi begår dem alle sammen en gang imellem. Særligt den teknologiske udvikling af stavekontrol har gjort, at v...