CASE STUDY:
MiR (Mobile Industrial Robots) er en førende producent af unikke kollaborative robotter.
MiR producerer robotter, som hjælper med at automatisere og effektivisere industrier, såsom
sundhedssektoren. MiR er en hurtigt voksende virksomhed, som sælger deres robotter over
hele verden. Derfor har de også et stort behov for at få oversat deres tekstmateriale –
softwarebrugerflade, tekniske manualer og marketingmateriale – til de markeder, de opererer på.

World Translation er MiRs samarbejdspartner, når det kommer til oversættelser og
sprogydelser. Vi håndterer mere end 17 målsprog for MiR, herunder kinesisk, tysk, italiensk
og spansk.


 

 

 

HVAD ER SOFTWAREOVERSÆTTELSE?

 

Softwareoversættelse er oversættelse af en softwarebrugerflade samt lokal tilpasning.
Lokal tilpasning kan være tilpasninger af valuta, måleenheder og kulturelle forskelle.

World Translation kan oversætte softwarefiler, såsom:


 

 

 

HÅNDTERINGEN AF SOFTWAREOVERSÆTTELSE

 

Til MiRs kollaborative robotter medfølger en browserbaseret brugerflade, som løbende er blevet oversat til 4 sprog. Det er vigtigt for MiR, at brugerfladen er oversat til det lokale sprog, for at brugerne nemt kan konfigurere og betjene robotterne. For at kunne oversætte brugerfladen
bliver teksten trukket ud som en PO-fil. PO-filen indgår i et standardiseret workflow hos World Translation, således at vi hurtigt og nemt kan behandle og oversætte disse typer filer.
MiR bestiller derfor bare en oversættelse via vores gratis kundeportal. Når oversættelserne er færdige, gennemlæser MiRs reviewere teksten, og MiR får herefter de oversatte PO-filer retur, som er klar til brug i de forskellige sprogversioner.

Ved softwareoversættelse kan der ofte opstå den udfordring, at oversætteren ikke har en
kontekst at oversætte softwareteksten ud fra. For at sikre de bedste forudsætninger for
oversættelsen har vi derfor et login til en simulator, så oversætterne kan se brugerfladen og
teste, hvordan brugerfladen fungerer.


 

 

 

“Ved hjælp af et foruddefineret workflow, kvalitetssikringsprocedurer og brug af den nyeste
teknologi sikrer vi, at MiR får leveret oversatte PO-filer, der lever op til deres krav – både i forhold til den sproglige og den tekniske kvalitet.”

Per Harbo Sørensen
Head of Technology Department, World Translation

 

 

SOFTWARE KRÆVER LØBENDE OPDATERINGER

 

Fordi MiR jævnligt opdaterer deres software, kræver dette også, at brugerfladen på alle sprog
løbende opdateres. For os er det vigtigt, at denne proces er nem, effektiv og gavner kunden. Derfor sender MiR os bare den opdaterede version af udgangs-PO-filen, og så sørger vi for, at de nye og opdaterede tekstsegmenter bliver oversat. Herefter får MiR de færdige PO-filer tilbage på målsprogene. Vi kan gøre denne proces så nem, fordi alle tekststykker, der tidligere er blevet oversat, bliver “låst”. Dermed skal oversætterne kun fokusere på de nye og opdaterede
tekststykker.

Desuden gemmes alle tekster, vi oversætter for MiR, i en translation memory. Det betyder, at oversætteren kan se, hvad vi tidligere har oversat for MiR, og hvilke tekststykker der er nye. MiR betaler kun for at få oversat de nye opdateringer, hvilket reducerer deres omkostninger til
oversættelse væsentligt. Samtidig bliver oversættelsestiden betydelig kortere, da det hele ikke skal oversættes fra bunden.


 

 

 

“Vi har et rigtig godt samarbejde med MiR. Når man har med relativt komplicerede
oversættelsesworkflow at gøre, er det utrolig vigtigt, at der er en god dialog mellem kunden og os, så vi får forståelse for hinandens systemer og processer, og samarbejdet mellem os og MiR fungerer rigtig godt. Igennem dialog om vores systemer og processer har vi i fællesskab fundet frem til den proces, som er mest effektiv og sikrer den bedste kvalitet i deres UI-oversættelser.”

Stine Lyngholm Eriksen
Head of Project Management, World Translation

 

 

REVIEW SOM EN DEL AF WORKFLOWET

 

Som en del af oversættelsesworkflowet kan MiR reviewe de oversatte tekster for at sikre, at de er enige i den terminologi, som er benyttet i oversættelserne. I forhold til software er det nemlig vigtigt, at termerne er helt korrekte. Når der kommer en ny opdatering, sikrer vi, at MiRs interne reviewere kun skal bruge tid på at reviewe de opdaterede tekster, og ikke hele brugerfladen.
For at gøre denne proces så nem og automatiseret som muligt gør MiR brug af World Translations Language Portal. Når teksterne er oversat, flyttes de automatisk over i portalen, hvor de kan gennemlæses.

Hvis MiR har eventuelle tilpasninger, opdateres disse automatisk i deres translation memory, så vores oversættere til næste oversættelse ved, at det er denne term, de skal bruge fremadrettet.


 

 

 

“Vi opererer i et højdynamisk udviklingsmiljø og opdaterer bl.a. vores brugerinterface med nye features og online hjælpetekster hver måned. Derfor er vi dybt afhængige af en fleksibel
samarbejdspartner, så vi får oversættelserne til fire sprog i hus til tiden. World Translation er præcis den partner, vi har brug for. De leverer hver gang, professionelt og til tiden, også når
deadlines er snævre.”

Trille Korsgaard Kristensen
Technical Writer, MiR

 

Newsletter signup (Language Portal)_EN

 

Også interessant for dig?

16-04-2024

5 huskeregler for engelsk grammatik

Engelsk er uden tvivl et af de største sprog i verden, og dets globalt anerkendte status gør det til et af de mest anvendte sprog i erhvervslivet, videnskaben o...

16-04-2024

5 huskeregler for dansk grammatik

Grammatiske og sproglige fejl er helt naturlige, og vi begår dem alle sammen en gang imellem. Særligt den teknologiske udvikling af stavekontrol har gjort, at v...