Mange teksttyper, såsom teknisk dokumentation og marketingmateriale, bliver efterhånden oversat ved hjælp af CAT-tools (computer aided translation ). Når oversætteren bruger et
oversættelsesværktøj, betyder det, at oversætteren understøttes af et computerprogram,
mens han/hun selv oversætter. Brugen af oversættelsesværktøjer muliggør, at man kan tilknytte kundespecifikke translation memories og termbaser til oversættelsesprocessen.
 

 

Hvorfor bruger vi CAT-tools?

 

Brugen af CAT-tools er en af de helt afgørende faktorer i en god oversættelsesproces. Det
muliggør den mest optimale og omkostningseffektive oversættelsesproces. Dermed sikrer vi,
at du får en ensartet sprogbrug i dine oversættelser, sparer tid og reducerer dine omkostninger. Værktøjet muliggør genbrugen af tidligere oversættelser og er derfor med til at reducere
omkostningerne for dig.

En stor fordel ved at bruge CAT-tools er, at der kan tilkobles en translation memory (TM) til
oversættelsen.

 
 
 

World Translation arbejder oftest med følgende CAT-tools:

 

SDL Trados Studio 2017, 2015, 2014 og 2011
Star Transit NXT og XV
Across 6.3
MemoQ
SDL Passolo
Alchemy CATALYST 11
Memsource
Multilizer

Vi kan sagtens benytte andre oversættelsesværktøjer efter behov.

 

 

 

Hvordan fungerer en translation memory?

 

Præmissen for en translation memory er, at hver tekst kun skal oversættes én gang. Hvis den samme tekst forekommer igen på et senere tidspunkt, vil denne tekst blive foreslået for
oversætteren. På den måde kan den tidligere oversættelse genbruges.

Det fungerer på den måde, at et CAT-tool nedbryder udgangsteksten i små tekstsegmenter. Disse tekstsegmenter er ikke nødvendigvis sætningsbaseret, men er baseret på værktøjets
prædefinerede regler. Disse regler kan f.eks. være, at et tekstsegment stopper med et punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn. Hvis nødvendigt, kan reglerne tilpasses til formatet af det
enkelte dokument. Herefter bliver disse segmenter sammenlignet med tekstsegmenterne i din translation memory.

Hver gang vi oversætter en tekst for dig, gemmes alle tekstsegmenter samt deres oversættelser
i din translation memory. For hver oversættelse vi laver, vokser din oversættelseshukommelse sig større og større, og du kan potentielt spare mere og mere på grund af flere gentagelser.

 

CAT-TOOL_DK-EN

 
 

Eksempler på, hvordan tekstsegmenter kan genbruges


  1. Hvis du producerer forskellige varianter af en maskine, vil indholdet af manualer og andet produktinformation ofte minde om hinanden. Generel information, som alle
    dokumenterne skal indeholde, skal kun oversættes én gang. Herefter kan oversættelsen genbruges i alle manualerne.
  2. Hvis dine manualer ofte opdateres, er det kun nødvendigt at oversætte opdateringerne,
    og ikke hele teksten fra bunden.

Når udgangsteksten er blevet opdelt i segmenter, sammenlignes de med indholdet i din
translation memory. Ud fra denne sammenligning bliver der udregnet en matchscore på, hvor godt tekstsegmenterne matcher med segmenter fra TM’en.

 

Hvad er en translation memory?


En translation memory (TM) er en kundespecifik oversættelseshukommelse, dvs. en
database med tidligere oversatte sætninger. Ved hjælp af oversættelseshukommelsen kan sætningerne genbruges, når en lignende tekst skal oversættes. Dette øger
hastigheden af oversættelsen og sikrer en ensartet kvalitet. En TM er et af de vigtigste elementer i et CAT-tool.

 
 

Matchkategorier:

 

100% Match: Tekstsegmentet, som skal oversættes, matcher 100 % med et tekstsegment,
som er blevet oversat tidligere.

Fuzzy match: Der er et segment i TM’en, som minder om tekstsegmentet, som skal oversættes, men ikke matcher 100 %. Jo mere forskellige de to segmenter er fra hinanden, jo lavere vil
matchscoren være.

Eksempel:
Tidligere oversat sætning i TM’en: Bilen er grøn.
Nyt tekstsegment: Bilen er rød.
Fuzzy matches bliver foreslået til oversætteren, som genbruger så meget som muligt fra den
tidligere oversættelse.

Internal repetition: Tekstsegmentet er ikke oversat tidligere, men forekommer flere gange i det samme oversættelsesprojekt. Når tekstsegmentet dukker op første gang, bliver det oversat og gemt i TM’en. Når det pågældende tekstsegment dukker op igen, vil den allerede oversatte
sætning blive foreslået til oversætteren.

No match: Tekstsegmentet, som skal oversættes, er nyt eller adskiller sig for meget fra tidligere oversatte segmenter til, at der er tale om et match.


 

Eksempel på analyse baseret på matchkategorier.

  

 

Oversættelsesprogrammer skaber fordele for dig

Brugen af CAT-tools sikrer en ensartet sprogbrug, er tidsbesparende og er med til at reducere omkostningerne, da indhold kan genbruges. Vigtigst af alt er brugen af disse værktøjer med til at sikre kvaliteten af oversættelserne. Husk, at CAT-tools ikke er oversættelsesmaskiner, men
redskaber, som hjælper oversætteren i oversættelsesprocessen.

 

 

Krav til en succesfuld brug af CAT-tools

 

CAT-tools er særligt brugbare til tekster med mange gentagelser. Ved kontekstspecifikke tekster, såsom marketingmateriale, er det ikke givet, at oversættelsen kan genbruges i en anden
sammenhæng.

Teksten, som skal oversættes, skal være i et redigerbart format. CAT-tools kan læse de fleste
filformater. Dog ikke PDF, da dette kun er et billede af originalfilen, og som derfor ikke kan
redigeres.

En TM kan kun bruges effektivt, hvis udgangsteksten er i høj kvalitet. Udgangsteksten må ikke være tvetydig eller fyldt med fejl. For at få mest ud af en translation memory er det en fordel at have en ensartet sætningsstruktur og terminologibrug.

 

 

World Translations holdning til translation memories:

 

Translation memories er opbygget med dine oversættelser, og derfor mener vi også, at de skal være din ejendom. Hos World Translation ejer du dine translation memories, og du kan til enhver tid få dem udleveret. Du kan også tilgå dine translation memories
online, hvis du ønsker dette.

 
Contact an expert (Eva Maria)
 

Også interessant for dig?

16-04-2024

5 huskeregler for engelsk grammatik

Engelsk er uden tvivl et af de største sprog i verden, og dets globalt anerkendte status gør det til et af de mest anvendte sprog i erhvervslivet, videnskaben o...

16-04-2024

5 huskeregler for dansk grammatik

Grammatiske og sproglige fejl er helt naturlige, og vi begår dem alle sammen en gang imellem. Særligt den teknologiske udvikling af stavekontrol har gjort, at v...