Tænker du over, om du har en inkluderende tone i dit sprog? De kulturelle normer ændrer sig, og det samme gør de sproglige. Derfor er det en god idé at sætte dig ind i, hvordan du anvender kønsneutrale pronominer og ikkediskriminerende udtryk i din kommunikation.


Køn & kønsidentitet

Køn er en kompleks størrelse, som opfattes på forskellige måder fra person til person. Der er nemlig forskel på ens biologiske køn og kønsidentitet. Det biologiske køn kan også kaldes et tildelt køn, da det er baseret på vores anatomi og genetik ved fødslen. Modsat er kønsidentitet den enkeltes indre oplevelse af, hvilket køn man identificerer sig med. Kønsidentiteten kan altså være anderledes end det tildelte køn. Eksperter mener faktisk, at der findes mere end 100 forskellige kønsidentiteter, hvoraf ciskønnet, transperson, nonbinær og intetkøn er nogle af de mest kendte.

Gendering” handler om at være opmærksom på sprogets betydning, når det kommer til kønsidentiteter og ligestilling. Eftersom kønsidentitet er en personlig oplevelse, som den enkelte kan udtrykke i større eller mindre grad, er der risiko for, at du gennem din kommunikation kommer til at miskønne  dine medmennesker. Derfor har vi samlet nogle sproglige aspekter, som du bør være opmærksom på – både i skriftlig og mundtlig kommunikation.

Skriftlig kommunikation

Når det kommer til skriftlig kommunikation, bør du vælge en kønsneutral og inkluderende tone. Så undgår du nemlig ordvalg, som kan tolkes som fordomsfulde, diskriminerende eller nedladende.

Brug et kønsneutralt og inkluderende sprog

De fleste sprog med grammatisk køn bruger normalt maskulinum som den generiske form. Det kan dog opfattes som diskriminerende overfor kvinder samt personer udenfor de traditionelle kønsopfattelser. Derfor er det en god ide at bruge kønsneutrale udtryk i stedet. Herunder har vi samlet en liste med ideer til, hvordan du kan omskrive til en mere inkluderende tone:

  • Gentag substantivet i stedet for at bruge et pronomen.
  • Omskriv med en substantivering.
  • Udelad pronomenet i sætningen.
  • Anvend passive sætninger.
  • Omskriv sætningen fra ental til flertal.

Har du brug for et eksempel?

I stedet for at skrive: ”Den inviterede bekræfter med sin tilmelding, at han vil deltage i arrangementet,” kan man vælge at formulere sætningen i flertal: ”De inviterede bekræfter med deres tilmelding, at de vil deltage i arrangementet.

Eksempel1_DA

Hvis ingen af de ovennævnte metoder virker, kan du i et vist omfang skrive både det maskuline og feminine pronomen såsom ”han eller hun” eller bruge en skråstreg ved f.eks. at skrive ”han/hun” – dette vil dog reducere læsbarheden af din tekst.

  • Du skal være opmærksom på, at denne måde stadig kan virke stødende på personer med en ikkebinær kønsidentitet.

Undgå kønsdefinerende ordvalg ved funktions- og stillingsbetegnelser

Mange ord er opstået ud fra traditionelle opfattelser af kønsroller – tænk blandt andet på ”videnskabsmand”, ”formand” og ”sygeplejerske”. Disse ord opfattes af de fleste som kønsneutrale, men du kan med fordel tage hensyn ved eksempelvis at undgå ordet ”formand” og i stedet benytte ”forperson” eller ”leder”.

Det samme gælder for stillingsbetegnelser, hvor sprogets udvikling gør, at der ofte vil være et alternativ til de ord, som fremstår kønsspecifikke.

Eksempel2_DA

Mundtlig kommunikation

Det er ikke kun i tekster, e-mails og andet skriftligt materiale, at du bør være opmærksom på dit sprogvalg, når det kommer til at omfavne alle kønsidentiteter. Også i mundtlig kommunikation er der visse aspekter, hvor du kan gøre din kommunikation mere inkluderende.

Respekter andres foretrukne pronominer

For nogle kan det føles underligt at skulle implementere et kønsneutralt sprog. Det er helt normalt, og du vil sandsynligvis lave fejl i starten.

Generelt bør du tage hensyn til og ikke mindst respektere andres foretrukne pronominer eller benytte kønsneutrale udtryk for at sikre et ikkediskriminerende miljø på eksempelvis arbejdspladsen. Dette kan du blandt andet gøre ved at vælge ”alle sammen” fremfor faste vendinger som ”damer og herrer”, når du taler til en gruppe.

Undgå at generalisere

Selvom du bruger standardiserede udtryk, er der fare for, at dit sprog kan misforstås som værende nedværdigende. Derfor er det vigtigt at undgå forældede udtryk, stereotype kønsopfattelser og generaliseringer – uanset hvem du taler med!

Eksempel:

Hvis du ikke kender til din kollegas familie, er det bedre at spørge ind til vedkommendes ”partner” i stedet for ”mand” eller ”kone”. Dermed undgår du antagelser om andres personlige forhold.Eksempel3_DA

Har du brug for hjælp til at sikre den rette tone i dine tekster?
Lad os udføre korrektur på dit materiale, så du undgår misforståelser og misgendering.

Få et uforpligtende tilbud

Også interessant for dig?