Vi fristes til at bruge et "desværre" allerede i den første sætning, du skal læse. For det er
desværre ikke så enkelt at svare på: "Hvad koster en oversættelse?"

Der er en del parametre, der spiller ind, når vi skal udregne en pris på oversættelse til dig. Vi vil nemlig helst give dig den skarpeste pris, der matcher dine behov.

Brug 5 minutter på at læse lidt om en prismodel fra oversættelsesverdenen – vi garanterer, at du bliver klogere!

Indhold i denne artikel:

1. Hvorfor koster alle sprog ikke det samme?

2. Tekst er ikke bare tekst!

3. Prismodel – oversætterverdenens genbrugs-princip

4. Prisudregning 101

5. Når det bogstaveligt talt betaler sig at blive i forholdet

1. Hvorfor koster alle sprog ikke det samme?

Det ville være dejligt enkelt, hvis alle typer af oversættelser altid kostede det samme.
Uafhængigt af kildesprog, målsprog, fagområde, projekttype og alle andre detaljer.

Men som med så mange andre varer og ydelser, så er det også i forhold til oversættelse et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Så økonomisk kan det siges.

To overordnede parametre er med til at afgøre, hvor dyrt et sprog er:


A) Hvor "stort" eller "lille" er et sprog? Altså hvor mange taler sproget, og hvor mange kan oversætte til og fra sproget?

Tag islandsk som eksempel. Med kun ca. 360.000 indbyggere i Island må sproget betegnes som værende et lille sprog. Den samlede gruppe af mennesker, der taler sproget, er relativt
begrænset. Mængden af personer, der kan oversætte professionelt til og fra islandsk er
naturligvis endnu mindre.
Det betyder, at der er en begrænset gruppe af professionelle islandsk-oversættere til rådighed, men alligevel en vis efterspørgsel efter oversættelser til og fra sproget

Konklusion: Der er få islandsk-oversættere om buddet, men efterspørgslen er der. Ergo er prisen for oversættelser til og fra islandsk relativt høj.

Dette gælder i øvrigt for både kildesprog og målsprog. Helt overordnet må man mene, at der
findes et hav af f.eks. franske modersmålsoversætter, som kan oversætte til fransk. Men hvis din originalfil er skrevet på et "lille" sprog, eller hvis kombinationen af kilde- og målsprog er
sjælden (tag kinesisk-fransk som eksempel), så vil oversættelsen også været forholdsmæssigt
dyrere. Færre oversættere om buddet >> højere ordpris.

 

B) Hvor populært er sproget?

Et sprogs popularitet har betydning for prisen på din oversættelse. Det kan lyde fjollet, at det har indflydelse på prisen på din oversættelse, om et sprog er "in" eller ej. Men ikke desto mindre er det tilfældet. Lad os tage et konkret eksempel:

Engelsk og tysk er begge store sprog. På verdensplan er der millioner af mennesker med disse sprog som modersmål, og de er begge relevante på store, købestærke markeder i verden. Disse forhold burde betyde, at der er høj "oversættelses-konkurrence" for begge sprog, hvilket burde blive tydeligt i relativt lave ordpriser (mange oversættere om buddet >> høj priskonkurrence >> lave priser).

Men faktisk forholder det sig sådan, at der er stor forskel på de to sprogs popularitet, når det kommer til at tillære sig dem. Flere lærer engelsk end tysk som fremmedsprog. Dette udmønter sig i, at færre kan oversætte fra tysk end fra engelsk. Og det betyder igen, at en tysk-spansk oversætter nok vil kunne kræve en højere ordpris end en engelsk-spansk oversætter, da der slet og ret er færre tysk-spansk-oversættere, der kan byde ind på oversættelsesopgaver i denne sprogkombination.Blog_hvad koster2

 

2. Tekst er ikke bare tekst!

Endnu et vigtigt parameter, der har betydning for prisen for din oversættelse, er teksttypen. Sprogkombinationen bestemmer nemlig ikke din pris alene. Teksttypen og sværhedsgraden af din tekst har også indflydelse på prisen. Visse teksttyper er nemme at gå til, mens andre kræver, at den professionelle oversætter bruger ekstra meget tid på grundig research af fagområdet.
Det kan være tekster med en meget begrænset referenceramme eller uden umiddelbar
sammenhæng. Tag brugerfladetekster som eksempel. De indeholder ofte korte sætninger eller løsrevne ord uden nogen særlig kontekst. Det kræver grundigt researcharbejde af oversætteren at vælge de helt rigtige oversættelser til netop din brugerflade. Derudover kræver nogle
teksttyper, at den professionelle oversætter har nogle meget specifikke ekstra kompetencer.
Det kan være juridiske tekster. Sådanne tekster med høj sværhedsgrad er dyrere at oversætte.

 

New call-to-action

 

3. Prismodel – oversætterverdenens genbrugs-princip

Oversættelsesbureauer elsker genbrug! Der er dog tale om en anden slags "bæredygtighed", end du måske normalt forbinder med genbrug. Når vi taler om genbrug af sætninger og
tekstbidder, handler det dels om at kommunikere kontinuerligt over tid. At undgå forvirring hos modtageren ved ikke at cykle rundt i forskellige måder at sige én og samme ting på.

For at kunne generere indhold, der kan genbruges (= parrede sætninger fra udgangstekster og oversættelser heraf), skal alle dine oversættelser gemmes i en database, så man kan trække på dem i fremtiden. Det gør et oversætterbureau i en translation memory (oversættelses-hukommelse), som altid kobles på dine nye oversættelsesprojekter.
Din oversættelsesleverandør arbejder højst sandsynligt med et CAT-tool. Sådan et værktøj gør det muligt for oversætteren at genbruge indhold fra tidligere oversættelser, som er gemt i din TM.

Genbrugs-princippet inden for oversættelse bestemmer også prisen på din oversættelse. Før vi kan uddybe selve prisudregningen, skal du lære nogle begreber at kende. Se dem som
forskellige stadier af genbrug:


 • No match: No matches er alle de sætninger i din tekst, som ikke har et match i din
  oversættelseshukommelse hos dit oversættelsesbureau. De er altså ikke blevet oversat i
  dine tidligere projekter og skal oversættes fra ny.

 • Fuzzy match: Fuzzy matches refererer til sætninger, som i et eller andet omfang findes i din translation memory og som potentielt kan genbruges.
  Fuzzy matches kan inddeles i en skala for, hvor stort matchet er med din
  oversættelseshukommelse. Hvis en sætning indeholder nogle af de samme ord som en sætning fra et tidligere projekt, vil dele derfra måske kunne genbruges. Dog vil sætningen kræve nogen bearbejdning. Derfor er sådan et Fuzzy match lidt billigere end et No match. Hvis sætningen er næsten helt identisk med en sætning fra et tidligere projekt, vil denne være endnu billigere, fordi næsten intet skal justeres. Oversætteren kan sandsynligvis
  genbruge stort set alt – men er dog stadig nødt til at tjekke indholdet igennem. Se f.eks. på følgende sætninger. De er meget tæt på at være identiske, hvis du ser på, hvor mange ord, der går igen på præcis samme placering. Men en enkelt lille tilføjelse eller udeladelse kan ændre betydningen markant:

  "Når tonen lyder, må du fjerne låget fra beholderen"

  "Når tonen lyder, må du ikke fjerne låget fra beholderen"

 • 100 % match: Den sætning eller den tekstbid, der skal oversættes, matcher 100 % med et tekstsegment i din translation memory. Det vil sige at nøjagtigt samme sætning/segment er blevet oversat for dig tidligere og derefter gemt i din translation memory.

 • Repetition: Repetitions refererer til sætninger, der forekommer flere gange i ét
  oversættelsesprojekt, men ikke har været oversat tidligere. Sådan en sætning vil blive
  oversat fra bunden den første gang, den forekommer i dit oversættelsesprojekt.
  Din translation memory bliver opdateret straks, og ved den næste forekomst vil
  oversætteren få netop den oversættelse som forslag og kan genbruge den.

 

4. Prisudregning 101

Så langt, så godt. Nu kender du til nogle forskellige begreber fra oversætterindustriens genbrugs-princip. Hvordan er det så helt nøjagtigt, at den samlede pris udregnes?

Faktisk kører det ret automatisk. Når du sender en tekst til oversættelse, opretter dit
oversættelsesbureau et nyt projekt i et CAT-tool. I denne proces scannes teksten til oversættelse, og alt indhold sammenlignes dels med det øvrige i selve filen og dels med alt indhold i din
translation memory for den pågældende sprogkombination. Denne scanning ender ud i en
analyse, hvoraf antallet af de forskellige matchkategorier fremgår:

 Dummytilbud DA

 

Jo mere indhold du har i din translation memory, desto færre No matches vil sandsynligvis
fremgå af din analyse. Og det er altså kun No matches, du betaler den fulde ordpris for.
De øvrige matches får du rabat på, fordi de har hele eller delvise matches, der kan genbruges
fra tidligere.

Dette er også grunden til, at vi taler så meget om konsistente kildetekster, som du måske har hørt. Det er ikke kun for din tone-of-voice's bedste, at vi anbefaler, at du formulerer dig
konsistent (altså kalder tingene de samme ting over tid, staver det ens, bruger de samme termer osv.) Det er med til at definere din virksomheds identitet, når du forbliver tro mod jeres egen måde at sige tingene på. Men det gavner altså også dine oversættelsesbudgetter.

 

Lad os gøre det konkret. Her får du fire sætninger, der i bund og grund siger det samme:

"Sikkerhedsbestemmelser for drift af maskinen"

"Sikkerhedsbestemmelser for maskinens drift"

"Bestemmelser for sikker drift af maskinen"

"Bestemmelser for maskinsikkerhed"

 

Hvis du cykler rundt imellem forskellige formuleringer, der sagtens kunne koges ind til én
formulering, giver du dig selv en ulempe i forhold til analysen af dine tekster. I stedet for at skifte mellem de fire sætninger ovenfor, kan du med fordel lægge dig fast på altid at bruge én af
formuleringerne. På den måde vil du allerede anden gang sætningen er med i en tekst have den som et match i din translation memory.


Du får allermest for pengene ved at samle dine oversættelsesprojekter hos én leverandør.
Det finder du flere gode argumenter for i dette blogindlæg.

 

 

5. Når det bogstaveligt talt betaler sig at blive i forholdet

Det kan være fristende at shoppe rundt efter de gode tilbud. At scanne markedet for de
skarpeste priser for hvert enkelt sprog eller hvert enkelt fagområde. Men den bedste pris på den korte bane er ikke nødvendigvis den skarpeste på den lange bane.

Det betaler sig bogstaveligt talt at blive i forholdet til din oversættelsesleverandør. Som nævnt har det stor betydning for din samlede pris på en oversættelse, hvor meget eller hvor lidt
indhold, der er i din translation memory. Det kan bedst synliggøres med en graf, der viser
forskellen mellem den aftalte ordpris for No matches ifølge din prisliste (grøn) og din reelle
gennemsnitlige ordpris, når din translation memory anvendes (blå). I starten af et samarbejde med et oversætterbureau, når der endnu ikke er tidligere oversættelser at trække på, vil søjlerne være stort set lige høje. Jo flere oversættelser, der bliver fyldt i din translation memory, jo lavere vil den blå søjle blive i sammenligning med den grønne:

Ordpriser DAÉn ting er nemlig No Match-prisen. Altså den pris du betaler for sætninger, der skal oversættes fra ny. Noget andet er din reelle gennemsnitlige ordpris. Den vil falde i takt med at du får fyldt mere og mere indhold i din translation memory. Især hvis du formulerer dig konsekvent. Den påstand har vi bragt før. Grafen giver syn for sagen.

Og så er ordpriser endda kun en del af forklaringen. Jo bedre din samarbejdspartner kender dig og din virksomhed, desto bedre kan I i fællesskab optimere arbejdsgangene. Og optimeringer er som bekendt ofte gode for bundlinjen. Men det er i virkeligheden en helt anden snak.
Den hænger bl.a. sammen med de muligheder Language Portal indeholder, om du bruger World Translations Kundeportal og hvilke andre sprogydelser og teknologier du med fordel kunne sætte i spil, for at arbejde så effektivt som muligt med dine sprogopgaver.

Newsletter signup (Language Portal)_EN

Også interessant for dig?

08-05-2024

5 huskeregler for tysk grammatik

Ved første øjekast kan den tyske grammatik virke omfattende og kompliceret, men tysk deler mange træk med de andre germanske sprog, hvor både dansk og engelsk e...

16-04-2024

5 huskeregler for engelsk grammatik

Engelsk er uden tvivl et af de største sprog i verden, og dets globalt anerkendte status gør det til et af de mest anvendte sprog i erhvervslivet, videnskaben o...

16-04-2024

5 huskeregler for dansk grammatik

Grammatiske og sproglige fejl er helt naturlige, og vi begår dem alle sammen en gang imellem. Særligt den teknologiske udvikling af stavekontrol har gjort, at v...