Hvad koster en oversættelse?

Vi fristes til at bruge et "desværre" allerede i den første sætning, du skal læse. For det er desværre ikke så enkelt at svare på: "Hvad koster en oversættelse?...

Oversættelse og sprogydelser - What's in it for me?

Professionelle oversættelser er en af nøglerne til din internationale succes. Her finder du fem gode argumenter for, hvorfor professionelle oversættelser og spr...

World Translation er partner i translate5-konsortium

Det handler om at leve op til dine forventninger.   Det har altid været omdrejningspunktet for os hos World Translation, og er det stadig. Derfor er det vigtigt...

Oversættelse er overalt omkring os

I 2020 lancerede Europa-Kommissionen kampagnen "Discover Translation" for at fremme oversættelsesfaget til målgrupper uden for sprogindustrien. Det er lige i Wo...

Hvad er vendor management?

Et oversætterbureau kendetegnes ved, at bureauets interne medarbejdere varetager alle opgaver relateret til styring af oversættelsesprojekter. Det er f.eks. sel...