Oversættelse og sprogydelser - What's in it for me?

Professionelle oversættelser er en af nøglerne til din internationale succes. Her finder du fem gode argumenter for, hvorfor professionelle oversættelser og spr...

World Translation er partner i translate5-konsortium

Det handler om at leve op til dine forventninger. Det har altid været omdrejningspunktet for os hos World Translation, og er det stadig. Derfor er det vigtigt f...

Oversættelse er overalt omkring os

I 2020 lancerede Europa-Kommissionen kampagnen "Discover Translation" for at fremme oversættelsesfaget til målgrupper uden for sprogindustrien. Det er lige i Wo...

Hvad er vendor management?

Et oversætterbureau kendetegnes ved, at bureauets interne medarbejdere varetager alle opgaver relateret til styring af oversættelsesprojekter. Det er f.eks. sel...

Når terminologi-arbejde giver pote

CASE STUDY: Epoke A/S producerer maskiner til glatførebekæmpelse, som forhandles globalt. Maskinerne produceres i Danmark, som de er blevet det siden virksomhed...

Fem trends for sprog og oversættelse i 2020

Oversættelsesbranchen står aldrig stille – der opstår konstant nye muligheder for at give dig en endnu bedre og hurtigere service. Kig derfor med her og bliv kl...

Tips til din reviewproces

Der kan være mange gode grunde til, at jeres virksomhed ønsker at gennemlæse jeres oversættelser, inden de offentliggøres eller trykkes. På denne side får I vor...